Alevi nefeslerindeki sır nedir? 1

Alevi nefeslerindeki sır nedir?

Alevi nefesleri ilmi ledünden günümüze kadarki devriyeyi, sırları anlatır.

Bu bilgiler bilimseldir. Bu kadim yolun ululuğu akıl ve ilim üzerine kurulmuş olmasından gelir.

Dünya kayıp iken bir yıldız doğdu
Yedi kanadına şemaler vurdu
Sağ ve solunda ay ve gün doğdu
Dünyaya şule verip ısıtmadı mı

İbdida bey dedi elifi yazdı
Anın üzerine kuranı düzdü
Fadime gubbede yıldızı süzdü
Gubbesi o zaman kurulmadı mı

Beş nesne üstüne bağlandı nurlar
Pençeyi vurunca göründü haller
O zaman sürüldü ürfanlar yollar
Oniki ruh urda bilimedi mi

On iki ruh getirdi Hızırın atın
Derya köpüğünden yarattı zatın
O zaman dere eddi ol yedi katın
Balığı deryaya kaçırmadı mı

Yetmişbin yıl dolandı kimse yok idi
Cihan ıssız dünya bütün su idi
Mehracın önünde gubbe göründü
Görünce feriştah sevinmedi mi

O zaman feriştah gubbeye kondu
Kırmızı nur anda sivalin sordu
Ak nur ol zamanda cavabın verdi
O zaman bu dünya kurulmadı mı

Söyler Sefil Ali’m gurüf bendesi
Horasandan gelir gülün goncası
Doksan bir evliyanın kadim hocası
Hünkar Hacı Bektaş Pir olmadı mı

Sefil Ali
kaynak: www.AleviTurkuleri.com

Yayınlayan

Güzel Türküler

Güzel Türküler sitemizde Anadoluda dilden dile dolaşan Halk Türküleri, Ağıtlar, Ezgiler, Deyişlere ait Sözleri GuzelTurkuler.com sitemizde derleme kararı alarak bu yola çıktık. Özellikle Halkların kardeşliğine hizmet eden Dost ve Barış Türküleri bu Halkın gerçek Halk Ezgileridir. Cinsiyetçi, Milliyetçi, Irkçı, Kin ve Nefret söylemi içeren Türkü demeye dilimizin varmadığı paçavra eserleri eleyerek güzel bir Türkü Arşivi oluşturmaya çalışacağız. En Güzel Türkü Sözleri Arşivimiz hergün gelişiyor ve genişliyor. Türkü Sözü Eklemede emek sarf eden tüm Takipçilerimize Türküler tadında bir hayat diliyor, teşekkür ediyoruz. Türküler Özümüzdür. Özümüze sahip çıkalım.Web Sitemizde yer alan tüm türkülerimizin ilk sahiplerini bulamasak da Türkü Sözleri başlığı altında, bütün Türkü Sözleri, Türkü Notalarına ve Türkü Hikayelerine yer vererek Kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.Güzel Türküler Yayın Yönetimi