Çerağ

Çerağ-ı vahdete pervane oldum Hasbetenillah
Bilin ser ta kadem odlara yandım Hasbetenillah

Yerim mescid işim taat iken gör nagihan ey dil
Muhabbetle serim sevdaya saldım Hasbetenillah

Resulullah buyurdu Mü’mine mirat mü’mindir
Kabul ettim yönüm mirate döndüm Hasbetenillah

Lebinden çeşmeyi hayvan revan oldukça cananın
Hıdırveş nuş edüp ol abe kandım Hasbetenillah

Meğer payanı yok derya imiş aşkı dilaranın
O bahri binihayet içre daldım Hasbetenillah

Çü namus ile arın terki ula olduğun bildim
Bunların şisesin taşlara çaldım Hasbetenillah
Ben Aydi’yim ne var canım varım aşkın aldım Hasbetenillah

Yayınlayan

Güzel Türküler

Güzel Türküler sitemizde Anadoluda dilden dile dolaşan Halk Türküleri, Ağıtlar, Ezgiler, Deyişlere ait Sözleri GuzelTurkuler.com sitemizde derleme kararı alarak bu yola çıktık. Özellikle Halkların kardeşliğine hizmet eden Dost ve Barış Türküleri bu Halkın gerçek Halk Ezgileridir. Cinsiyetçi, Milliyetçi, Irkçı, Kin ve Nefret söylemi içeren Türkü demeye dilimizin varmadığı paçavra eserleri eleyerek güzel bir Türkü Arşivi oluşturmaya çalışacağız. En Güzel Türkü Sözleri Arşivimiz hergün gelişiyor ve genişliyor. Türkü Sözü Eklemede emek sarf eden tüm Takipçilerimize Türküler tadında bir hayat diliyor, teşekkür ediyoruz. Türküler Özümüzdür. Özümüze sahip çıkalım.Web Sitemizde yer alan tüm türkülerimizin ilk sahiplerini bulamasak da Türkü Sözleri başlığı altında, bütün Türkü Sözleri, Türkü Notalarına ve Türkü Hikayelerine yer vererek Kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.Güzel Türküler Yayın Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir