Çerağ

03.04.2019
Güzel Türküler
Başlıklar:8951

Çerağ-ı vahdete pervane oldum Hasbetenillah
Bilin ser ta kadem odlara yandım Hasbetenillah

Yerim mescid işim taat iken gör nagihan ey dil
Muhabbetle serim sevdaya saldım Hasbetenillah

Resulullah buyurdu Mü’mine mirat mü’mindir
Kabul ettim yönüm mirate döndüm Hasbetenillah

Lebinden çeşmeyi hayvan revan oldukça cananın
Hıdırveş nuş edüp ol abe kandım Hasbetenillah

Meğer payanı yok derya imiş aşkı dilaranın
O bahri binihayet içre daldım Hasbetenillah

Çü namus ile arın terki ula olduğun bildim
Bunların şisesin taşlara çaldım Hasbetenillah
Ben Aydi’yim ne var canım varım aşkın aldım Hasbetenillah

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

5 Üye
8955 Konu
8 Mesaj