Dört Genç İdik Ayrı Dağda Tuttular

29.09.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7606

Dört genç idik ayrı dağda tuttular
Zencire bağlayıp bühtan ettiler
Kırşehir'de bir gececik yattılar
İstanbul'a doğru gider yolumuz

Akçaağıl dediğin bir büyük köydür
Alt yanı ovalık üst yanı dağdır
Geç Karaburna'da bahçelik bağdır
Yüksekli'de yeni şişti kolumuz

Görünüyor Nevşehir'in bağları
Çözüldü tutmuyor dizimin bağları
Kalıyo gavum kardeş hısım çağları
Hacı Bektaş'tan aşar gelir yolumuz

Çıktım Nevşehir'den doğrulttum yolu
Size malum olsun Mucur'un halı
Verir zenginler malı kurtarır canı
Malya çölünden de geçer yolumuz

Keskin'e varınca tepeler dağlar
Yetim mi kaldı da körpe yavrular
Ankara'ya girdik gelinler ağlar
Bolu dağlarından aşar yolumuz

İstanbul şehrine askerler akar
Bindik vapura da kaptan yan bakar
Kimini hırpalar kimini yıkar
İstanbul'a dahil oldu yolumuz

İstanbul'dan çıktık bizler karaya
Üç beş süngülü zabit aldı araya
Mercan yokuşundan eski saraya
Aman Allah ne olacak halımız

Hepimizi isim isim yazdılar
Ayrı ayrı bir cepheye saldılar
Sırtımıza çantamızı sardılar
Siperlerde kalır m'ola ölümüz

Yılıh Mehmet Kırşehir Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.89-90; Vakıa ve Destan, Yap.13/7.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7610 Konu
1 Mesaj