Eşkıyabaşı Çopur’un Öldürülmesi

21.09.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7580

Her ana doğurmaz böyle yiğidi
Açılmış gül idi soldu muhanet
Aslan gibi yapıl yapıl yürürdü
Dayandı hendeğe kaldı muhanet

Sırkıntıya uğrattılar yolunu
Zaptiyeler sardı sağı solunu
Çaprazman bağladılar kolunu
Çırptı puhaları kırdı muhanet

Zaptiya eğlenir köprü başında
Çopuru sorarsan yirmi yaşında
Uzanmış yatıyor yarın başında
Dost ağlayıp düşman güldü muhanet

Beş karıştır kuluncunun arası
Doğan aylar kaşlarının karası
Fitil işlemiyor hançer yarası
Hüseyin zarına yandı muhanet

Aşık Sülük Hüseyin Kırşehir Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.127.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7584 Konu
1 Mesaj