İstanbul Yalıları

18.06.2019
Güzel Türküler
Başlıklar:7590

Geliyor eyyam-i bahar
Etmek ister geşt ü güzar
Sahra safası hoşçadır
Cana ferahtır aşikar

Seyir yerlerin bilelim
Zevk ü sefa eyleyelim
Yalı seyri müferrihtir
Yalıları söyleyelim

Üç çifte yağlı piyade
Gavvas idelim deryade
Azmedelim yaran ile
Olmasın kesel arade

Üç müsahip yar ola
Mahfice bir seyran ola
Binelim yağlı kayığa
Kayıkçılar da can ola

Görüle cümle levazım
Sonra dime su da lazım
Bellidir seyrin hali
Size anlatmak ne lazım

Kurşunlu Mağaza Mumhane
Kireçkapusu Tophane
Gayet ile müferrihtir
Zevk bahşeder insane

Geçince Çöpçüliman’ı
Fındıklı’da kıl seyranı
Bir çeşme yapılmış hokka
Kabataş’ta yok akranı

Domabahçe’nin havası
İnkar olunmaz safası
Gayet ile nazik yerdir
Cem olur bay ü gedası

Var saray-i Şehinşahi
Beşiktaş’ın doğru rahi
Mevlevihane’de dirsen
Dedeler giyer külahı

Ortaköy de hoşça düşmüş
Camii gayet yakışmış
Defterdar burnunu geçüp
Kayıkçının aklı şaşmış

Kuruçeşme’de durulmaz
Arnavut Köyü sorulmaz
Akıntıda çık yedeğe
Kayıkçı sana darılmaz

Hasan Halife andan Bebek
Kayıkçı çekmekte kürek
Kayalarda varıp çıktık
Yedek çektik Hisar’a dek

Hisar’da eyle seyranı
Eğlenir ademin canı
Şeytan akıntısın geçüp
Ötesi Baltalimanı

Eylenüp anda kıl sefa
Kürekçiler çekti cefa
Emirgan oğlu sarayı
Bekçisi deli Mustafa

İstinye körfezin dolaş
Yeniköy’de etme savaş
Tarabya’da eğlenilmez
Var Büyükdere’ye yanaş

Büyükdere’den Sarıyer
Üst yanındadır Hisar
Rumeli’nin yalıları
Bu arada buldu karar

Kayıkçı dir ki yelken aç
İşte geldik boğazı seç
Görünür Kavak hisarı
Seyredelim karşıya geç

Hisar’da eyledik demi
Kavak’ta yanaşır gemi
Macar bahçasi görünür
Defolur ademin gamı

Uncubaşı değirmeni
Hünkar İskelesi yanı
İncirli de müferrihtir
Çubuklu da cana safa

Kanlıca’nın var safası
Hoşça düşmüştür edası
Bahayi körfezi dahi
Çekmekte daima yası

Hisar ile Küçük Göksu
Hiç ademe komaz kaygu
Kandilli de nazik yerdir
Etrafını kıl cüstücu

Kandilli’den Vani Köyi
Kuleli cümleden eyi
Bir ağaca bağlamışlar
Anda vardır bir kör ayı

Çengel Köyü’nde kıl karar
Istavroz’da aceb ne var
Kuzguncuğu neyleyelim
İdelim azm-i Üsküdar

Üsküdar’dan Şemsipaşa
Kayıkçılar bakar başa
Kavak gayet müferrihtir
Öte yanı Haydarpaşa

Yalıları ittim tamam
Sözüme var mı kelam
Bahşişi varın alınız
Duacıyız subh ile şam

***

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır
Ayyıldız Matbaası, Ankara – 1963, s.532-533-534

Geliyor eyyam-ı bahar
Etmek ister geşt ü güzar
Sahra safası hoşçadır
Cadde refahtır aşikar

Seyir yerin peyliyelim
Zevk ü safa eyliyelim
Yalı seyri müferrihtir
Yalıları söyliyelim

Üççifte yağlı piyade
Seyran edelim deryada
Azm edelim yaran ile
Engel olmasın arada

Üç müsahip yaran ola
Mahfice bir seyran ola
Binelim yağlı kayığa
Kayıkçılarda can ola

Görüle cümle levazım
Sonra deme şu da lazım
Bellidir seyrin ahvali
Size anlatmak ne lazım

Kurşunle Mağza Mumhane
Kirevkapısı Tophane
Gayet ile müferrehtir
Zevk bahşeder insane

Geçince çüncü limanı
Fındıklı'da kıl seyranı
Bir çeşme yapılmış hakka
Kabataş'da yok akranı

Dolmabahçe'nin havası
İnkar olunmaz safası
Gayet ile nazik yerdir
Cemolur bay ü gedası

Var Saray-ı Şehenşah'ı
Beşiktaş'ın doğru rahı
Mevlevihanede dersen
Dedeler giyer külahı

Ortaköy de hoşça düşmüş
Camisi gayet yakışmış
Defterdar burnun geçip
Kayıkçının aklı şaşmış

Kuruçeşme'de durulmaz
Arnavutkörü sorulmaz
Akıntıda çık yedeğe
Kayıkçı sana darılmaz

Hasankalfa anda Bebek
Kayıkçı çekmekte kürek
Kayalar'da varup çıktık
Yedek çektik Hisar'a dek

Hisar'da eyle seyranı
Eğlenir alemin canı
Şeytanakıntısı'n geçip
Ötesi Baltalimanı

Eğlenip anda kıl safa
Kürekçiler çekti cefa
Emirgunoğlu sayı
Bekçisi Deli Mustafa

İstinye körfesin dolaş
Yeniköy'de etma savaş
Tarabya'da eğlenilmez
Var Büyükdere'ye yanaş

Büyükdere'den Sarıyar
Üstü yanındadır hisar
Rumeli'nin yalıları
Bu arada buldu karar

Kayıkçı der ki yelken aç
İşte geldik Boğaz'ı seç
Görünür Kavak hisarı
Seyredelim karşıya geç

Hisar'da eyledik demi
Kavakta yanaşır gemi
Macar Bahçesi görünür
Defolur ademin gamı

Uncubaşı değirmeni
Hünkar İskelesi yanı
İncirli de müferrihtir
Çubuklu'ysa canın canı

Kanlıca'nın var safası
Hoşça düşmüştür edası
Baha-yı körfezi dahi
Çekmekte daima yası

Hisar ile Küçük Göksu
Hiç insanda komaz kaygu
Kandilli de nazik yerdir
Etrafını kıl cüstücu

Kandilli'den Vaniköyü
Kuleli cümleden iyi
Bir ağaca bağlamışlar
Anda vardır bir kör ayı

Çengelköyü'nde kıl karar
İstavroz'da acam ne var
Kuzguncuğ'u n'eyliyelim
Edelim azm-i Üsküdar

Muhtar Yahya Dağlı İstanbul C.H.P. Eminönü Halkevi, Kütüphane ve Yayın Kolu, Destan Serisi 1 – İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları – Derleyen: Muhtar Yahya Dağlı – Basan ve yayan: Türk Neşriyat Yurdu – İstanbul – 1945.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7594 Konu
1 Mesaj