Kahpe Yunan

19.08.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7579

Şu evlerin dumanları tütmüyor
Kurumuş ağaçlar meyva bitmiyor
Yurdumuza Yunan girdi gitmiyor
Daha dün köleydin sen kahpe Yunan

Yunan geldi Haymana'ya dayandı
Manisa şen İzmir kana boyandı
Eskişehir Bursa ateşe yandı
Bunların hesabın ver kahpe Yunan

Çoluk çocuk camilere dıhtırdın
Duvarlara mıhlarına çahtırdın
Nice körpeleri ipe dahdırdın
Yoh muydu vicdanın hey kahpe Yunan

Körpe guzuları havaya attın
Atıp da süngüyü altına tuttun
Şu koca köyleri ateşte yahtın
Bunların hesabın ver kahpe Yunan

Atatürk orduya bir emir verdi
Sakarya köprüsün eliyle kırdı
Alçak Yunan orda tam dersin aldı
Türk'ün kim olduğun bil kahpe Yunan

Yunan yurdumuza dönme yönünü
Ne tez unutmuşsun sen İnönü'nü
Yakaladı yüzdü murdar gönünü
Yumruğu ensende duy kahpe Yunan

İngilize uydun hey Yunan ahmak
Başına yediğin bir büyük tohmak
Paşalar paşası Mareşal Çakmak
Bunlara hesabı ver kahpe Yunan

Bininize yeter Türk'ün birisi
Denize döküldü Yunan sürüsü
Edirne'den öttü Türk'ün borusu
İstersen bir sına gör kahpe Yunan

Kırşehir Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.262-263. 

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7583 Konu
1 Mesaj