Sılama Hasret Koydular Beni

17.10.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7591

Yürüdü ordu da yolda eğlenmez
Derdim çoktur memlekete söylenmez
Tükendi cephanem geriden gelmez

Gözüm göre göre vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni

Aziziye Tabyası ordugah yeri
Bir haftalık tayın yenmiyor kuru
Elleri kınalı sarmadım yari

Murada ermeden vurdular beni
Sılama hasret koydular beni

Aziz Abdal dağı ordugah yeri
Bir haftalık tayın yenmiyor kuru
Hasret mi kaldın koca Kayseri

Tezkeremden evvel vurdular beni
Sılama hasret koydular beni

Ağırdır toplar da tepeden inmez
Dövüyor ormanı kimse görünmez
Verilen parolalar aklıma gelmez

Murada ermeden vurdular beni
Yarime hasret koydular beni

Erzurum dağında ordu yürüdü
Göz gözü görmüyor kanım kurudu
Yerde yata yata yanım çürüdü

Tezkeremden evvel vurdular beni
Anama hasret koydular beni

Muhtar Paşa verdi bir şanlı emir
Sanki emir değil eğilmez demir
Hasret kaldım sana koca Kırşehir

Tezkeremden evvel vurdular beni
Sılama hasret koydular beni

Kırşehir Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.171-172; Ruhi Su bu destanın üç kıt'asını bazı değişikliklerle kasete okumuştur. Kaset nr. 27

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7595 Konu
1 Mesaj