Burçak Tarlası 2

03.08.2018
Başlıklar:14826

Sabahınan kalktım sütü pişirdim
Sütün köpüğünü yere taşırdım
Kaynanamdan korktum aklım şaşırdım

Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Sabahınan kalktım ezan sesi var
Ezan sesi değil burçak yası var
Sorun şu adamın kaç tarlası var

Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Elimi salladım değdi dikene
İlahi kayınbaba ömrün tükene
İntizar ederim burçak ekene

Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Elimin kınasın ezdirmediler
Gözümün sürmesini süzdürmediler
Burçak tarlasında gezdirmediler

Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

***

Dersini Almış da Ediyor Ezber – Yozgat
Türküleri ve Oyun Havaları – Hayrettin
Ä°vgin, Salih Turhan, Ömer Ãœnal – Yozgatlı
Dernekler Federasyonu Yayınları: 2, Kültür
Serisi: 2, Cem Web Ofset, Birinci Baskı
25 Mayıs 2009, Ankara, s.152-153’de eser
şu şekilde aktarılmaktadır

Sabahınan kalkdım südü bişirdim
Südün köpüğünü yar yar yere daşırdım
Kaynanamdan korkdum aklım şaşırdım

Ah ni yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Sabahınan kalkdım ezan da sesi var
Ezan sesi değil yar yar burçak yası var
Sorun şu adamın kaç tarlası var

Ah ni yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Elimi salladım deydi dikene
İlahi kaynana ömrün tükene
İntizar ederim burçak ekene

Ah ni yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

Elimin kınasın ezdirmediler
Gözümün sürmesin yar yar süzdürmediler
Burçak tarlasında gezdirmediler

Ah ni yaman da zorumuş burçak tarlası
Burçak tarlasında yar yar gelin olması

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14834 Konu
172 Mesaj