Haçin ( Saimbeyli) Ağıtı ( Ermeni Mezalimi)

09.08.2018
Başlıklar:14845
Haçin  Ağıdı;
 
Bugün bizi kesecekler
Çengellere asacaklar
Ayan olsun Doğan beye
Urumluyu basacaklar
 
Uyu Osman oğlum uyu
Haçin oldu kanlı kuyu
Hücum ettik alamadık
Soyka kalsın Sultan Suyu
 
Mürsel Efendi’nin kızı
Haktan kara inmiş yüzü
Ara kurşunu mu değdi
Anan kadan alsın kuzu
 
Mert Genco’yu yüzüyorlar
Hep etleri oda oda
Başkatibi öldürdüler
Değnekle döve döve
 
Yaşa Doğan Bey’im yaşa
Şanın gitti baştan başta
Kaytancı Hüseyin Efendi
Sarığın sallatmış taşa
 
Başucunda geziyorlar
İfadeler yazıyorlar
Ayan olsun Doğan Beye
Memurları yüzüyorlar
 
Bebek pişmiş ye diyorlar
Et yapışmış gömleğine
Kıyma Aram Çavuş kıyma
Yavrucaklar ölüyorlar
Mahşer kazanı kurmuşlar
 
Bebekleri kaynatırlar
Gün görmedik hanımları
Süngü ile oynatırlar
 
Kaytancı Hüseyin Efendi:Haçin tapu memuru
Mürsel Efendi:Haçinde yaşayan Türklerden (şehit  edilmiştir)
Mert Genco     :Haçin’de görev yapan Jandarma Askeri
Aram Çavuş   :Haçin olaylarında en büyük katliamı yapan Ermeni Çete reisi
 
(Kaynak;A.R.Yalkın  Kültür Bakanlığı -Cenupta Türkmen Oymakları II )
CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14853 Konu
172 Mesaj