Havaslık Eyledim Yavru Getirdim

12.08.2018
Başlıklar:14801

Havaslık eyledim yavrı getirdim
O da hayal ile düşümüş meğer
Yavrımı gözümden ıramam derdim
Çektiğim emekler boşumuş meğer

Alnımıza yazılan gara yazıdır
Allah'tan gelene gul razıdır
Yavrısı olana bahar yazıdır
Yavrısı olmayana gışımış meğer

Bunu böyle yapan Zülcelal Hak'tır
Keramet deryası ihsanı çoktur
Yokladım yavrımı yaresi çoktur
Yürekte yarası beşimiş meğer

Beş gün evvel düşünü gördüm
Yaradan Allah'a sığındım galdım
Dünyada yavrısız duramam derdim
Anaya babaya taşımış meğer

Bu gece bize bir yıl oldu
Çağırdı ahbabları yanına geldi
Kendisi gitti de gelini galdı
Uçurdum yavrıyı guşumuş meğer

Aman Allah yoramadım düşümü
Gaflet bastı galdıramadım başımı
Azrail'e aldırdım yavrı guşumu
Ölüm alayına başımış meğer

Ahmet Duman Silifke Şubat 1976'da Silifke'nin Kırtıl köyünde derlenmiştir. Yard. Doç. Dr. Ali Berat Alptekin, "Silifke'den Derlenen Ağıtlar", Türk Folklorundan Derlemeler 1987, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yayınları 88, Ankara, 1987.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14809 Konu
170 Mesaj