Kabadurak (Kayseri’den Bindim)

17.08.2018
Başlıklar:14801

Kayseri'den bindim idi trene
Makinistler el atıyor frene
Gelir iken yolum düştü örene
Sordum senin yaşın kaç kabadurak

Var mı idi paşan okur yazarın
Hanların hamamın çarşı pazarın
Kalmamış içinde bir tek gezerin
Dedi yalan dünya boş kabadurak

Hangi dine bağlı neye tapardın
Halkın tüccar mıydı neyi satardın
Kaç asırdan beri burda yatarsın
Acep senin yaşın kaç kabadurak

Burda yatar mıydı koyunlar yozlar
At deve otlar mı gördüğüm düzler
Cesur koç yiğitler gelinler kızlar
Dedi yalan dünya boş kabadurak

Dedim viran yayla mıydın yurt muydun
İnsanların yiğit miydi mert miydin
Yumşak huylu muydun yoksa sert miydin
Dedi eski günler düş kabadurak

Harap olmuş duvarların taşların
Burma bıyıkların çatık kaşların
Acep kaça basmış idi yaşların
Sorma yalan dünya boş kabadurak

Viran oldum baykuşlarım ötüşür
Beni gören ciğerleri tutuşur
Top kekilli güzellerim yetişir
Şimdi eski günler düş kabadurak

Güzellerin halı kilim dokur mu
Ördeklerin bülbüllerin şakır mı
İnsanların zengin yoksa fakir mi
Nidem yalan dünya boş kabadurak

Alimlerim okur idi ilimi
Kimselere eylemedim zulümü
Ben bilirim Yavuz Sultan Selim'i
Ele geçmez dünya kuş kabadurak

Viraneyim Aksak Timur kastım var
Selçuklunun döşediği postum var
Aşık Hasan gibi garip dostum var
Gayrı yalan dünya boş kabadurak

Nebioğlu Hasan Kırşehir Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.16-17-18; Aşık Hasan Nebioğlu (Ertuğrul)'dan alınan destan. Büyük Halk Hikayeleri, Fevzi Görgen, Sağlam Kitabevi, İstanbul 1982, s.118-122.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14809 Konu
170 Mesaj