Küçükkavak Köyü’ne Ağıt 2

05.02.2019
Başlıklar:15040

Duman durmuş Küçükkavak düzün
Kurtlar girmiş beybabamın yozuna
Kara haber çabuk ulaşır derler
Tez ulaştı Kuruağıl'da kızıma

Viran kalmış cömert babamın evi
Görmüş söylememiş akraban Veli
Yüzüne gülen de düşman çoğumuş
Üstüne şahit olmuş enişten Ali

Kolunda saatini verin hayıra
Ahırdan malını çekin pazara
Hanımın Emine tutuldu derde
Yetim yavrularını kimler kayıra

Nasıl girem beybabamın evine
Yetim kalmış Ferzi'min bir tek Emine
Evinde otursun ere gitmesin
Benden selam söylen Döndü geline

Vurulmuş yatmış Sarı Hüseyin'in düzüne
Kurşun yemiş ciğerinin közüne
Nereye gidiyon gara Yüksel'im
Kim bakacak dört aylık Hakkı kuzuna

Budamış bağını Yüksel'im yememiş üzümü
Doktorla bulduydun bir çift kuzunu
Sen gel Hakkı ile Fadime'yin üstüne
Kurbanlar vereyim sürüyünen yozunu

Yüksel'imin bıyığı altın sarısı
Düşmanlar vurmuş da akşam yarısı
Nasıl kıydınız da zalim düşmanlar
Daha dört aylıktı körpe yavrusu

Başımı koydum da gurbet taşına
Gel gardaşım düğme dikem döşüne
Ölenecek ben bu derdi çekerim
Ele düğün bayram bize boşuna

Üğrünü üğrünü üç dal yıkılmış
İki gardaşımın beli bükülmüş
Yirmi sekizinde yiğit Yüksel'im
Gara saçın salacaya dökülmüş

Ahırda malları sahipsiz durur
Yarın genç gelinler oğlan doğurur
Kimse tutmaz üç yiğidin yerini
Ad koyarlar Sait Ferzi Yüksel çağırır

Koca ağ odayın kıymeti yokmuş
Ekmeğini yiyenler düşmanlık etmiş
Başucunda ağlar körpe kuzular
Al yanaklı Meryem'in sararmış solmuş

Kurban olam pancarıyın suyuna
Ağlayarak düştüm köprü yoluna
Küçükkavak derler bir kanlı köymüş
Yedi bayram kına yakmam elime

Kerpiçtendir avlumuzun yapısı
Kitli kaldı ağ odayın kapısı
Bu dert bana ölenecek dert olur
Ferzi'min gelmedi Mehmet dayısı

Ferzi'm giyinmiş de bir yeşil kisbet
Usul boylu Yüksel'ime yakışır asbap
Düşman kin eylemiş atar kurşunu
İki oğlan bir babaya ölmekmiş kısmet

Kızılırmak akar akar durulur
Deli gönlüm ağlar ağlar yorulur
Neriye gidiyon hey yetim Ferzi'm
Bir tek Emine'yin boynu burulur

Kızılırmak suyu çağlayıp akar
Yelebir kekili gözleri bakar
Düşmanlar kudurmuş anamın oğlu
Taze fidanları kökünden yıkar

Radyo gazeteler yazdı ismini
Teyiplere verdim soyka sesimi
Duyan ahbaplar da yansın ağlasın
Burada bitirdim dertli sözümü

Ağlayı ağlayı yanıp söylerim
Talihsiz Meryem'im buymuş kaderim

Meryem Çalışır Mucur Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yay., Mayıs 2003, s. 423-432.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
15048 Konu
177 Mesaj