Mihrali Bey Destanı

25.09.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7349

Ey ağalar beyler bizim ellerde
Koçaklıktan yana birdi Mihrali
Cahallık eyleyip dağlarda gezdi
Epey zaman kaçak durdu Mihrali

İbtida gözünden düştü devletin
Sonra göze girip buldu rağbetin
Cihana tanıttı şanın şevketin
Bir eşsiz namıdar erdi Mihrali

Kan kavga kopanda Kars'ın başına
Doksan üç'te baktı yurdun işine
Dört-beş yüz atlıyı yığdı peşine
Moskof'un cengine girdi Mihrali

Muhtar Paşa kıydı ona nişanı
Başladı dökmeğe hun-ı düşmanı
Şanı tuttu bütün Kafkasistan
Koçaklarda dizdi ordu Mihrali

Orduyı İslam'a rehnümun oldu
Tanrı aslanı çok şad memnun oldu
Düşman güzergahı her pür nun oldu
Leşlerini yere serdi Mihrali

Kemender Kazağı hep bizar etti
Rahat yatırmadı can bizar etti
Loris de elinden el-hazer etti
Gece karargahlar yardı Mihrali

Moskof ordusuna çok dehşet saldı
Hareketlerini keşfedip bildi
Osmanlı askeri tedarik aldı
Düşmana tuzağı kurdu Mihrali

Adını duyanda Rus'un Saldad'ı
Koparırdı "Mama" deyip feryadı
Moskof'a havf saldı merdane adı
Gözlerin kurdunu kırdı Mihrali

Rus'u Şüregel'de pişman eyledi
Yollarını kesip hüsran eyledi
Taburların hakle yeksan eyledi
En dilaverlerin yordu Mihrali

Mel'un Hacı Veli gör ne iş tuttu
Beş kapige dinin nâmusun sattı
Kars'ın teslimine çok gayret etti
O'nu sağ Paşa'ya verdi Mihrali

Huda'nın mukadder günü gelende
Bu hal ile mahşer günü gelende
Düşmanların zafer günü gelende
Ciğerine dağlar vurdu Mihrali

Ağlaya ağlaya yurdu terketti
Atlıların çekip Sivas'a gitti
Nice ehl-i maraz şifaya yetti
Onlara bir ta'un çordu Mihrali

Alnına yazılmış kara yazılar
Murada yetmedi ağlar sızılar
Haberi getirdi bazı bazılar
Kars'ı her gidenden sordu Mihrali

Akıbet O'na da bu fani cihan
Yar olmadı göçtü kalmadı mihman
Cennet-i Al'a'da tuttu bir mekan
Gaziler yanına vardı Mihrali

Gani Rahman rahmet eyleye ana
Azim hizmeti var dine vatana
Ahvadımız daim adını ana
Severdi gönülden yurdu Mihrali

Sadık'ın feleğe meydanı kaldı
Kıydı o yiğide nâm şânı kaldı
İkinci Köroğlu destanı kaldı
Söylenir dillerde merdi Mihrali

Karslı Aşık Sadık Kars Mihrali Bey için birçok yörede ağıtlar yakılmıştır. Bu destansı ağıt ikinci Köroğlu Destanı olarak bilinir ve tüm kayıtlarda böyle geçer

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7353 Konu
1 Mesaj