Pınar Senin Ne Sevdalı Başın Var 2

12.03.2023
Başlıklar:12969

Pınar senin ne sevdalı başın var
(başın var aman)
Başucunda elvan elvan taşın var
(taşın var ben yandım aman)
Yarenin var yoldaşın var eşin var
(eşin var aman)
Yandım gelin bir su doldur pınardan
(çeşmeden pınardan aman)

Pınar senin sağ yanında sazlar var
(sazlar var aman)
Sazların içinde ufak kazlar var
(kazlar var ben yandım aman)
Gızım sende gara gara gözler var
(gözler var aman)
Yandım gelin bir su doldur pınardan
(çeşmeden pınardan aman)

***

Punar senin sağ yanında sazlar var
(sazlar var aman)
Sazlar içinde ufak gazlar var
(gazlar var ben yandım aman var)
A gız sende çoğ okkalı hallar var
(hallar var aman)
Yandım gelin bir su doldur punardan
(çeşmeden ben yandım aman)

Punar senin ne belalı başın var
(başın var aman)
Yarenin var yoldaşın var eşin var
(eşin var ben yandım aman)
A gız senin bir gecelik işin var
(işin var aman)
Zabahısı kervan geçer yol olur
(yol olur ben yandım aman)

Fadime Başaran Ürgüp Kaynağa ek olarak Fadik Altun verilmektedir. Plaktan derlenmiştir. Rept. No: 2211. Türkünün ilk şekli TRT repertuarından, ikinci şekli Sadi Yaver Ataman'ın Bu Toprağın Sesi: Memleket Havaları (1951) adlı kitabından aktarılmıştır. Ataman'ın belirttiğine göre bu türküye "edalı" adı da verilir; düğün açma havasıdır

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

12 Üye
12977 Konu
105 Mesaj