Ramazan Zahiresi

03.08.2018
Başlıklar:14837

Yufka bağrım ezdi bekçi
Dünyasından bezdi bekçi
Ramazan zahiresini
İlkbahardan düzdü bekçi

Bin bir dirhem odun aldı
On üç dirhem sabun aldı
Bin iki yüz on beş dirhem
Kömür dahi satın aldı

Bekçi davrandı merdane
Siğirrti vardı Mercan’e
Ramazana pirinç aldı
Bin üç yüz elli tane

Bekçi hasta iken sağladı
Bekçinin harcı çoğaldı
Börek ile yumurtaya
Üç dirhem bir denk yağ aldı

Bu gece bekçi doymadı
Kuvveti aklına uymadı
Yirmi üç tane badem
Fındık üzümü saymadı

Zayi olmasın emeği
Bekçinin budur yemeği
On bir tane idi saydım
Nohut ile mercümeği

Bekçinizi sanma Harun
Her gece kaynatır kazan
Benim gibi çelebidir
Bekçinin ırzını bozan

Mahalleden kaçmış bekçi
Dünyasından geçmiş bekçi
Bu gece bir hurma ile
İftarını açmış bekçi

Eyliğini gördün hele
Hicv eyleyüp olman dile
Bir zararını görmedim
Her gece gezerim bile

Babınıza güle geldim
Bekçi ile bile geldim
İhsanının ümidiyle
Payine yüz süregeldim

Muhtar Yahya Dağlı İstanbul C.H.P. Eminönü Halkevi, Kütüphane ve Yayın Kolu, Destan Serisi 1 – İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları – Derleyen: Muhtar Yahya Dağlı – Basan ve yayan: Türk Neşriyat Yurdu – İstanbul – 1945. 

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14845 Konu
172 Mesaj