Silsüpüroğlu Mahir ve Karaca Bey

18.08.2018
Başlıklar:14837

Şu görünen kahpe Buzluğun dağı
Al kana boyanmış köyneğin ağı
Vurulmuş diyorlar Hamit'in beyi
Alınan vurdular ona yanarım

Sabahleyin kalktım yerler alaca
Satın al atımı verin ilaca
Biri Mahir idi biri Karaca
Alınan vurdular ona yanarım

Bir odası vardır boyraza karşı
Şen olur Karaca Beyin gezdiği çarşı
Nerde Karaca'nın Mahir'in naaşı
Alınan vurdular ona yanarım

Maşallah mıskasın boynuna takmış
Çifte mavzerini dalına asmış
Kırşehir Keskin seyrine çıkmış
Hamitli beyini vurdular ona yanarım

Sabahleyin kalktım yerler yaşımış
Dürbününü boğazında taşımış
Seni vuran Çerkez ne kalleşimiş
Alınan vurdular ona yanarım

Atlarını bizim ata kattılar
Tüfekleri çalılara astılar
Karaca'mı Mahir ile vurdular
Alınan vurdular ona yanarım

Sicim bıyık kara kaşın eğerek
Her indiği yerde kuzu yiyerek
Çerkezler vurmuşlar beyim diyerek
Alınan vurdular ona yanarım

Dünyada iltifat etmen Çerkeze
Gayet kalleş olur koyman merkeze
Gafil ölüm tesir etti herkese
Alınan vurdular ona yanarım

Teyzen döşşek döksün bibin de yorgan
Seni vuran Çerkezler de sizlere kurban
Daha evlenmedi Karaca'm ergen
Alınan vurdular ona yanarım

Kuzu bizim amma bize vermezler
Aradaki muzuları görmezler
Yiğitlerin kıymetini bilmezler
Alınan vurdular ona yanarım

Üç kağnıyı arka arkaya düzdüler
Karaca'mın tebdilini bozdular
Çukurları mezar diye kazdılar
Alınan vurdular ona yanarım

Çerkezler de pusu kurmuş başıma
Hiç acımaz kurşun atar peşime
Kadınlar ağlaşır vurur döşüne
Alınan vurdular ona yanarım

Mevlam kahreylesin Çerkez sürüsün
Hiç komasın şu alemde birisin
Elleri kırılsın kanı kurusun
Alınan vurdular ona yanarım

Söyleyin Silsüpür beyleri gelsin
Bulsun Çerkezleri ahımı alsın
Aşiret ağlasın yavrular yansın
Alınan vurdular ona yanarım

Murat Başer Keskin Gürbüz Gürbüztürk, Keskin, 1929 Doğ. İlkokul. Bülent Gürbüztürk, Keskin, 1966 Doğ. Lise; Murat Başer, Kırıkkale, Yeniyapan Köyü, 1930 Doğ. İlkokul; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yay. Mayıs 2003, s.254, 256.

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14845 Konu
172 Mesaj