Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış 1

14.07.2022
Başlıklar:15052

Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezm-i çerağ olaydı

N'olaydı yar n'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Gülşen sarayı hüsnün bir ah ile yıkardım
Kanun-i aşk içinde cüz'i mesağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Deşti cünun içinde gezmedi böyle gönlüm
Gayzuların kemendi boynuma bağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Terk-i cünun ederdi Leyla gamınla göreydi
Birgün yüzün göreydi almede sağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

N'olaydı ah n'olaydı saki bade sunaydı
Sundukça camı mahbub rakibe dağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Daha neler yazardım sevda-i aşka dair
Gamdan dilimde Hayri hayli ferağ olaydı

N'olaydı yar n 'olaydı yar bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Hafız Osman Öge Elazığ Hacı Hayri Efendi'nin bu nefesin TRT Arşivindeki  halinde yalnızca bir, iki ve sonuncu  beyitler mevcuttur.    https://www.turkudostlari.net/liste.asp?x=

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
15060 Konu
179 Mesaj