Yağmur Yağdı Bulandı Hava

02.09.2018
Güzel Türküler
Başlıklar:7577

Yağmur yağdı da bulandı hava
Ezelden gamlıyıdın sen Çukurova
Gitti erlerimiz boş kaldı yuva
Çukurun kilidi beyler nic'oldu

Dokuz boğum da kargımın boyu
Düşmana at sürmek ecdadın soyu
Binmiş Abidin'im varıyom deyi
Boynu uzun arap atlar nic'oldu

Kılıç kabzesinde kınalı parmak
Ne yaman müşküldür yardan ayrılmak
Hepimiz kırılırız yurdumuz vermek
Silahına güvenenler nic'oldu

Arşın arşın çuha şalvar giyenler
Kazan kazan pilavları yiyenler
Sen ölme de ben ölüyüm diyenler
Emmim dayım yiğenlerin nic'oldu
Dünya benim diyenlerim nic'oldu

Muharrem Ertaş Kırşehir Avşar bozlağı. Muharrem Ertaş tarafından derlenmiştir. Notalarıyla Uzun Havalarımız – Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş – Ankara 1996, 

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Üye
7581 Konu
1 Mesaj