Zülfikar Oğlu İbiş Ağanın Ağıdı

29.08.2019
Başlıklar:14944

Belinde nahfiri şalı
Bunu gören olur deli
Ata binip yörüyüşün
Parlar meşlahının teli

Mezere vardım oturdum
Gördüm aklımı yitirdim
Ne yatıyon vezir eşim
Elifi gelin getirdim

Kak ağam çifdeni sokun
Ağar hamaylını dakın
Ne şöhretli düğün gurdun
Sen seni nazardan sakın

Gadanı alıyım gazak
Kak ağam yerini yazak
Hodul gezer benim ağam
Çuha şavlar mavu pezek

Benim ağam ne hoş yatar
Gollarını kibar atar
Aşireti ava binmiş
Atı yavuz ceren dutar

Sırtında da hülle donu
İçinden isderim canı
Ne yatıyon sürmel’eşim
Bekir Ağ’ istemiş seni

Hürü Hatun Osmaniye Osmaniye, Gökçedam (Hemite) Köyü'ne aittir. Yaşar Kemal derlemiştir. Ağıtlar I, Kemal Sadık Göğceli, Çukurovada Folklor Derlemeleri: 1, Adana Halkevi Neşriyatı: 1, 1943, s. 34; Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, Birinci Basım, Ekim 1996, s. 

CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 Üye
14952 Konu
173 Mesaj